Depuneti o sesizare

Poliţia Locală Bragadiru este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Bragadiru nr. 40 / 31.05.2011 s-a înfiinţat, serviciul Poliţia Locală – ca serviciu public specializat aflat în subordinea Primarului.

Poliţia Locală Bragadiru exercită atribuţii privind respectarea liniştii şi ordinii publice, precum şi pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public şi privat, ale instituţiilor statului şi al altor persoane juridice de pe raza oraşului, în condiţiile legii.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.

Poliţia Locală Bragadiru functionează ca structură administrativă de interes local, sub conducerea Primariului Orasului Bragadiru.